Znajdź nas na Facebook
Facebook

przeprowadzki

71 373-33-33 602-360-470
 
Start

Przeprowadzki Wroc?aw transport mienia

DO NASZYCH PRZEPROWADZEK KARTONY GRATIS !!!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SI? Z INNYMI AKTUALNYMI PROMOCJAMI !!!

Witamy Serdecznie na stronie firmy przeprowadzkowej z Wroc?awia!

Nawet, je?eli Pa?stwo znale?li si? na tej stronie przez przypadek, to warto zatrzyma? si? na niej przez d?u?sz? chwil? i zastanowi? si?, czy nie by?oby fajnie przeprowadzi? si? gdzie? w nowe miejsce. Szczeglnie, ?e mo?na zrobi? to w?a?nie z nasz? pomoc?.

Firma PRZEPROWADZKI WROC?AW ma na swoim koncie 25 lat dzia?alno?ci w bran?y, potwierdzone pi?knymi listami referencyjnymi oraz wieloma mi?ymi podzi?kowaniami. Wszystkie pozytywne opinie wystawione przez naszych klientw daj? nam poczucie dobrze wykonywanej pracy.

To w?a?nie nasza firma przeprowadzi?a, mi?dzy innymi, liczne wroc?awskie instytucje, takie jak:

  • Starostwo Powiatowe ,
  • Powiatowy Urz?d Pracy,
  • Wroc?awski Wydzia? Komunikacji,
  • Urz?d Katastralny i Geodezji,
  • Archiwa S?dowe,
  • Prokuratur? Apelacyjn?,
  • Poltegor-Projekt,
  • Gazet? Wroc?awsk? ,
  • Wydzia?y Uniwersytetu Przyrodniczego,
  • Oddzia?y Akademii Medycznej.

Zrobimy wszystko aby wsp?praca z nami by?a dla Pa?stwa mi?ym zaskoczeniem.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SI? Z FIRM? I Z NAMI BLI?EJ

Numer telefonu: 71 373 33 33 lub 602 360 470

Przeprowadzki Wroc?aw